Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV
Dramas Info - නාට්‍ය තොරතුරු
1 2 3 view all
News - ප්‍රවෘත්ති
1 2 3 view all
The Voice Teens Sri Lanka
1 2 3 view all
Movie Info - චිත්රපට තොරතුරු
1 2 3 view all
Reality Shows - රියැලිටි වැඩසටහන්
1 2 3 view all
Cookery programmes ආහාර පිසින වැඩසටහන්
1 2 3 view all
LakvisionTV Italy - ලක්විෂන් ඉතාලි
1 2 3 view all
Music Programes - සංගීත වැඩසටහන්
1 2 3 view all
Live Musical Shows - සජීවී ප්‍රසංග
1 2 3 view all
Comedy - විහිළු කතා
1 2 3 view all
Sinhala Hadakau හඬ කැවූ නාට්‍යය
1 2 3 view all
From Sirasa TV
Posted by LakvisionTV
1296 views
view all items
From Hiru TV
Posted by LakvisionTV
195 views
view all items
From Sirasa TV
Posted by LakvisionTV
2115 views
view all items
From Hiru TV
Posted by LakvisionTV
267 views
view all items
From Sirasa TV
Posted by LakvisionTV
3076 views
view all items
From Sirasa TV
Posted by LakvisionTV
2989 views
view all items
Political Programs - දේශපාලන වැඩසටහන්
1 2 3 view all
Entertaining Programes විනෝදාස්වාද
1 2 3 view all
Sports - ක්‍රීඩා
1 2 3 view all
Siyatha TV Dramas සියත ටීවී ටෙලි නාට්‍යය
1 2 3 view all
Divithura - දිවිතුරා
1 2 3 view all
Derana TV Dramas ටීවී දෙරණ ටෙලි නාට්‍යය
1 2 3 view all
Neela Pabalu - නීල පබළු
1 2 3 view all
Hiru TV Tele Dramas - හිරු ටීවී ටෙලි නාට්‍යය
1 2 3 view all
ITN Dramas - ස්වාධීන රූපවාහිනි ටෙලි නාට්‍යය
1 2 3 view all
Kiya Denna Adare Tharam - කියා දෙන්න ආදරේ තරම්
1 2 3 view all
Rupavahini Dramas රූපවාහිනී ටෙලි නාට්‍යය
1 2 3 view all
Swarnavahini Dramas ස්වර්ණවාහිනී නාට්‍යය
1 2 3 view all
Sirasa TV Dramas සිරස ටීවී ටෙලි නාට්‍යය
1 2 3 view all
Sangeethe - සංගීතේ
1 2 3 view all
Deweni Inima - Teledrama
1 2 3 view all
TV1 Tele Drama - ටීවී1 නාට්‍යය
1 2 3 view all
Me Adarayai - Tele Drama
1 2 3 view all
From Sirasa TV
Posted by LakvisionTV
10123 views
view all items
From Sirasa TV
Posted by LakvisionTV
3937 views
view all items
From Sirasa TV
Posted by LakvisionTV
3857 views
view all items
From Sirasa TV
Posted by LakvisionTV
3021 views
view all items
From Sirasa TV
Posted by LakvisionTV
3397 views
view all items
Astrology - ලග්න පලාපල
1 2 3 view all
MP3 Song - සිංහල සිංදු
1 2 3 view all
Complete Dramas සම්පූර්ණ ටෙලි නාට්‍යය
1 2 3 view all
Radio Programes - ගුවන් විදුලි වැඩසටහන්
1 2 3 view all
Dharma Deshana - ධර්ම දේශනා
1 2 3 view all
Music Videos - සිංහල සිංදු වීඩියෝ
1 2 3 view all
Discussions & Documentary Edutainment
1 2 3 view all
Prema Dadayama 4 - ප්‍රේම දඩයම 4
1 2 3 view all
Sinhala Movie - සිංහල චිත්‍රපට
1 2 3 view all
Tamil Programes
1 2 3 view all
Advertisement
Ada Derana News

Litro Gas Lanka Limited, one of the primary suppliers of domestic LP gas in the country, will reduce the prices of domestic LP gas cylinders with effect from midnight today (Oct 05). MORE..

5 Oct 2022 (12:26 PM)

A malfunctioning South Korean ballistic missile blew up as it plowed into the ground Wednesday during a live-fire drill with the United States that was a reprisal for North Korea s successful launch a day earlier of a weapon that flew over Japan and has the range to strike the U.S. territory of Guam. MORE..

5 Oct 2022 (12:13 PM)

Trains operating on the Northern Line are back on track after train services were disrupted due to a derailment yesterday (Oct. 04). MORE..

5 Oct 2022 (10:44 AM)

A temporary reduction in the prevailing heavy rain conditions is expected today and over the next few days, the Department of Meteorology says. MORE..

5 Oct 2022 (9:11 AM)

The Sri Lankan authorities and the international community must fully incorporate human rights into their responses to the country s economic crisis, Amnesty International said in a new report today.

5 Oct 2022 (1:30 AM)

The Auditor General s Department had announced that the coal procurement process that had been followed when awarding the tender to the Black Sands company had not been in line with the government s tender procurement procedure guidelines. MORE..

5 Oct 2022 (1:23 AM)

Train services on the Northern Line have been disrupted due to a train derailing at Wellawa. MORE..

5 Oct 2022 (12:18 AM)

The Committee on Public Finance (COPF) has approved the Order under the Strategic Development Project Act, No. 14 of 2008 published under the Extraordinary Gazette Notification 2291'25 after the Board of Investment (BOI) provided a proper analysis earlier today. MORE..

5 Oct 2022 (12:01 AM)

Fuel Distributors Association of the Ceylon Petroleum Corporation (CPC) says its members have resumed placing orders for fuel. MORE..

4 Oct 2022 (8:38 PM)

The State Minister of Finance, Economic Stabilization and National Policy, Ranjith Siyambalapitiya says that the results of the government s decisions which were taken to strengthen the economy are gradually starting to be seen. MORE..

4 Oct 2022 (8:08 PM)

Police used tear gas and water cannons to disperse protesting university students at Dalugama, Kelaniya. MORE..

4 Oct 2022 (6:29 PM)

The All Ceylon Bakery Owners Association says that although the wheat flour price has been increased, the price of bread is not expected to be increased. MORE..

4 Oct 2022 (6:27 PM)

The Nobel Prize in Physics was awarded to Alain Aspect, John F. Clauser and Anton Zeilinger on Tuesday for work that has "laid the foundation for a new era of quantum technology," the Nobel Committee for Physics said. MORE..

4 Oct 2022 (5:43 PM)

A special gazette notification has been published declaring once again the supply of power and all related services, petroleum production and fuel supply or distribution and health services as essential services for maintaining the normalcy of life of the public. MORE..

4 Oct 2022 (5:18 PM)

INSEE Cement, the sellers of Sanstha and Mahaweli Marine brands of cement, has decided to reduce the prices of its products. MORE..

4 Oct 2022 (5:08 PM)

The price of locally manufactured milk powder will be increased from midnight tomorrow (October 05). MORE..

4 Oct 2022 (4:20 PM)

The newly-appointed members of the National Sports Selection Committee (NSSC) officially received the letters of appointment at the Ministry of Sports today (Oct 04). MORE..

4 Oct 2022 (3:39 PM)

Firearm licences for individuals and institutions for the year 2023 are renewed between October 01, 2022, and December 31, 2022, the Ministry of Defence says. MORE..

4 Oct 2022 (3:03 PM)

The Cabinet of Ministers has granted approval to the proposal submitted by President Ranil Wickremesinghe to take appropriate steps to provide a wholesome lunch to another one million school students. MORE..

4 Oct 2022 (2:49 PM)

The Cabinet of Ministers has granted approval to issue a circular revising the compulsory retirement age of employees serving in State-Owned Enterprises (SOEs) as 60 years, the Government Information Department says. MORE..

4 Oct 2022 (2:38 PM)

Resource : Ada Derana